29.07.2009

AldisUdris

Tikai Dievs var piedot (jo tikai Dievs ir devis bauslību, ko mēs esam pārkāpuši); un, kad Jēzus piedod grēciniekam, Viņš patiesībā parāda, ka ir Dieva Vārds cilvēka izskatā, kas no Tēva saņēmis piedošanas varu. Viņam šī piedošanas vara ir kā Dievam un kā cilvēkam, un, kad Pestītājs piedod, cilvēks un Dievs Viņā ir unikālās attiecībās: tiek pasludināts, ka, būdams cilvēks, Viņš mums ir līdzcietīgs jeb cieš līdz ar mums, bet, būdams Dievs, Viņš mūs apžēlo un piedod mums mūsu parādus.