28.12.2018.

Liga

Ja vakardienas panākumi tev šķiet lieli, tas nozīmē tikai to,
ka šodien tu neko dižu neesi paveicis.