21.08.2019.

Ieva

Bībelē visbiežāk sastopamais apsolījums ir: “Es būšu ar tevi”.