28.04.2004

AldisUdris

Dzejniekam un priesterim Tvardovskim, kuru kādreiz apcietināja VDK, nopratinā–šanas laikā izmeklētājs ar iesauku “Gaišais” centās iegalvot, ka visiem taču ir skaidrs, ka ar šodienas zināšanām un pašreizējo izglītības līmeni par Dievu viņš varot stāstīt tikai bērniem, un ka viņš jau pats arī labi zinot, ka Dieva nav. Priesteris Tvardovskis izmeklētājam atbildēja: “Tas gan ir dīvaini, jo vēl vakar es sarunājos ar Viņu.” – Tā var atbildēt tikai cilvēks, kas ir saticis Dievu. Nekas un neviens nespēs likt apšaubīt Dieva eksistenci cilvēkam, kas kaut uz mirkli ir piedzīvojis Dieva klātbūtni, bijis kopā ar Dievu un pieskāries Dieva realitātei.