28.03.2013

AldisUdris

Pašas par sevi ciešanas ir neauglīgas. Bet tās, kas tiek izdzīvotas, daloties Kristus ciešanās, var kļūt par brīnišķīgu dāvanu, par mīlestības zīmi. Tas, ko izcieta pats Kristus, kļuva par dāvanu, par vislielāko mīlestības dāvanu, jo caur Viņa ciešanām tika izpirkti mūsu grēki. Atceries, ka Kristus ciešanas vienmēr piepildās Viņa augšāmcelšanās priekā. Tāpēc arī tu, kad jūti Kristus ciešanas savā sirdī, – atceries, ka tām noteikti sekos augšāmcelšanās. Lai nekas tevi nespēj sarūgtināt tik stipri, ka tu aizmirstu Kunga augšāmcelšanās prieku.