28.02.2014

AldisUdris

Vienveidība balstās uz noteikta līmeņa piespiestību, savukārt patiesu vienotību rada mīlestības dažādība. Tādējādi Gars rada patiesu vienotību. Trīsvienības mistērija ir visas realitātes dziļākā shēma, bet trīsvienīgajā Dievā ir pilnīgs līdzsvars starp vienotību un atšķirību, autonomiju un savstarpēju saikni, personisko identitāti un kopienu.