27.04.2011

AldisUdris

Lasi nevis tādēļ, lai runātu pretī un atspēkotu, nevis tādēļ, lai noticētu un pieņemtu kā pašu par sevi saprotamu, nevis tādēļ, lai rastu pamatu sarunai,
bet tādēļ, lai apsvērtu un izspriestu.