27.02.2004

AldisUdris

Jēzus mūs brīdināja, ka pasaulē mums būs problēmas. (Jāņa 16:33)
Neviens nav pasargāts no sāpēm vai norobežots no ciešanām, un nevienam netiek dota iespēja slidot cauri dzīvei bez grūtībām un sarežģījumiem. Patiesībā dzīve ir problēmu sērija. Katru reizi, kad jūs kādu problēmu atrisināt, jau cita gaida rindā. Ne visas no šīm problēmām ir lielas, bet visas ir Dievam ļoti nozīmīgas.
Dievs lieto problēmas, lai vilktu tevi Sev tuvāk. Bībele saka: “Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts” (Psalms 34:19). Visdziļāko un vispatiesāko pielūgsmi mēs bieži vien piedzīvojam tieši mūsu dzīves vistumšākajās dienās – tad, kad mūsu sirdis ir salauztas, kad mēs jūtamies pamesti, kad mums nav izredžu, kad mūsu sāpes ir lielas – un kad mēs griežamies pēc palīdzības tikai un vienīgi pie Dieva. Mēs nekad neuzzināsim, ka Dievs ir viss, kas mums nepieciešams, kamēr nenonāksim stāvoklī, kurā Dievs būs viss, kas mums atlicis. Bez tam, tieši ciešanu brīžos mēs iemācāmies lūgt mūsu vispatiesākās, vissirsnīgākās un visatklātākās lūgšanas. Kad esam sāpēs, mums nepietiek enerģijas virspusējām lūgšanām.