26.12.2003

AldisUdris

Līdzīgi kā grēks iekļuva cilvēcē caur vienu cilvēku, arī Svētais Gars ienāca cilvēcē caur vienu Vīru. Piedošana nozīmē, ka arī es varu tikt atbrīvots no gēnos pārmantotā grēka un caur Jēzu Kristu saņemt neaptraipītu mantojumu –
Svēto Garu.