25.07.2003

AldisUdris

Par naudu var nopirkt tikai materiālas lietas – pārtiku, apģērbu, dzīvojamo telpu. Bet ir vajadzīgs arī kaut kas cits. Ir lietas, kuras var izārstēt tikai ar mīlestību…
Naudai ir vērtība tikai tad, ja tā palīdz izplatīt Kristus mīlestību. Ja tā kalpo, lai pabarotu izsalkušo Kristu. Taču Viņš alkst nevis pēc maizes, bet gan pēc mīlestības, pēc jūsu klātbūtnes, pēc cilvēciskās saskares.