25.04.2011

AldisUdris

Tas varenais ierocis, ar kuru Jēzus mācekļi devās iekarot pasauli, nebija tikai mūžīgo principu izpratne; tā bija vēsturiska vēsts, stāstījums par notikušo, tie bija vārdi: “Viņš ir augšāmcēlies!”