24.09.2019.

Ieva

Bībele mums nav dota, lai vairotu mūsu zināšanas, bet gan, lai mainītu mūsu dzīves.