24.09.17.

Ieva

Bībele mums nav dota, lai vairotu mūsu zināšanas, bet gan, lai mainītu mūsu dzīves.