24.07.2006

AldisUdris

Manas lūgšanas sākas ar mēģinājumiem Dieva gribu manipulēt, taču beigās es nonāku pie atziņas, ka man sevi jāpadara Dieva gribai pieejamu. (..) Mana griba – lai cik svarīga un būtiska tā nebūtu – atrod gribu, kura ir daudz svarīgāka un būtiskāka.