24.02.2022

Ieva

Šaubas nav sliktas, tās ir labas, ja ir patiesas, ja tās mūs grūž pretī Dievam ar saviem jautājumiem un nesapratni.