23.08.2013

AldisUdris

Ja man būtu Salamana gudrība, apustuļa Jāņa pacietība, Mozus lēnprātība, Samsona spēks, Abrahāma paklausība, Jāzepa līdzjūtība, Jeremijas asaras, Dāvida dzejnieka prasmes, Elijas apustuļa balss, Daniela drosme, Jāņa Kristītāja di˛enums un Pāvila izturība un mīlestība, man joprojām būtu vajadzīga glābšana caur Kristus asinīm un grēku piedošana.