23.05.2003

AldisUdris

Vai kādreiz esi padomājis par to, cik nozīmīgi ir vārdi, kurus tu pasaki? Vai apzinies, cik lielu iespaidu tevis teiktais var atstāt uz cilvēku, kuram tajā brīdī ir ļoti vajadzīgs iedrošinājums? Sālamans rakstīja: “Laipni vārdi … atspirdzina kaulus kā zāles”. Kas par lielisku veidu, kā raksturot mūsu sarunas! Tās var būt kā zāles nogurušai dvēselei, kā dziedinājums ievainotam garam. Laipni vārdi, pasacīti īstajā laikā, ir Dieva mīlestības tilti.