23.05.2002

AldisUdris

Ticība uz Kristu vienmēr paliks. Par to esmu pārliecināts. Es – viens no neskai–tāmi daudzajiem kristiešiem, esmu lepns, ka varu satvert mūsu Kunga roku un staigāt ar Viņu. Nekad nebaidīšos ieskatīties tev acīs un teikt: “Es ticu Jēzum!”