22.10.2002

AldisUdris

Ja Jēzus mums pavēlētu darīt lietas, ko pats nespētu novest līdz galam, Viņš būtu melis. Un ja mēs savu nespēju padarām par klupšanas akmeni vai par šķērsli paklausībai, tas nozīmē, ka Dievam stāstam, ka tur ir kaut kas, ko Viņš nav vēlējies ievērot. Katrs mūsu pašpaļāvības elements ir caur Dieva spēku jāpazudina uz nāvi. Tas mirklis, kad mēs atzīsim sevis paša pilnīgu nespēku un atkarību vienīgi no Viņa, būs brīdis, kad Dieva Gars parādīs savu spēku.