22.04.2011

AldisUdris

Attieksme, kādu saņem Viņš, būdams Ķēniņš, ir pretrunā ar vispārpieņemtajiem uzskatiem par to, kādam ir jābūt Valdniekam – Viņš ir kronēts ar ērkšķu vainagu, sists un apsmiets. [..]Krustā Sistais ir pamests un pazemots trejādā ziņā. Viņam nav neviena no valdnieku atribūtiem – Viņš neko nepārvalda. Vēl vairāk – Viņš ir pilnīgi atšķirts no Dieva, kas Viņam neizrāda nekādu palīdzību. Un visbeidzot, Viņš nespēj nevienam neko dot. Viņš nespēj izraisīt ticību nevienā no viņiem, pat ne savos mācekļos, kuri aizbēg. Taču tie, kuri viņu izsmej, paši ir pakļauti maldīgiem uzskatiem par to, ko nozīmē valdīt, ticēt Dievam un mīlēt cilvēkus. Viņi visi maldās, un vienīgi Krustā Sistais zina patiesību.