22.04.2002

AldisUdris

Dievs visiem cilvēkiem ir devis vienlīdz labas iespējas atsaukties Viņam. Kristus Miesā (draudzē) trīsgadīgu bērnu skolotājai ir tikpat liela vērtība kā bīskapam, un šīs skolotājas darbam var būt vienlīdz liela nozīme. Atraitnes grasis var būt ne mazāk vērtīgs kā miljonāra atstāts mantojums. Kautrība, skaistums, runas dāvana, tautība, gudrība – nevienai no šīm lietām nav izšķirošas nozīmes. Svarīga ir vienīgi uzticība Galvai (Kristum), un caur Galvu – saviem brāļiem un māsām.