22.03.2002

AldisUdris

Pirms savas kalpošanas sākuma, būdams galdnieks, Jēzus daudz strādāja ar āmuru, naglām un koku. Kad Viņš paņēma rokās āmuru, Jēzus zināja, ka kādudien tas tiks pacelts pret Viņu. Kad Viņš dzina naglas kokā, Jēzus zināja, ka kādudien naglas ieurbsies Viņā. Kad Viņš strādāja ar koku, Jēzus zināja, ka reiz uz kāda pakalna būs koks, pie kura Viņš upurēs Savu dzīvību.

Kādēļ āmurs? Kādēļ naglas? Kādēļ koks?

Tam visam ir saistība ar vērtību. Nevis ar Jēzus vērtību, bet ar tavējo. Jēzus zināja tavu patieso vērtību un tādēļ viņš nomira.

Kad kāda lieta tiek pārdota izsolē, to savā īpašumā iegūst cilvēks, kas par to vēlas atdot visvairāk naudas. Jo lielāka vērtība, jo augstāka cena. Vai esi kādreiz domājis par to, kāda ir tava patiesā vērtība? Ja tava dzīve tiktu pārdota izsolē, cik dārga tā izrādītos? Kad Jēzus devās krusta nāvē, Viņš par tevi samaksāja vislielāko cenu, kāda vien iespējama. Priekš Dieva tu esi tikpat vērts, kā Viņa Dēla dzīvība. Tu neesi nejaušība. Jau no laika sākuma Dievs par tevi domāja.