22.01.2013

AldisUdris

Bērni visbie˛āk neklausa savus vecākus, taču viņi pieliek lielas pūles, lai tos atdarinātu.