21.09.2009

AldisUdris

Saules, planētu, komētu brīnišķīgais ierīkojums var rasties tikai pēc kādas viszinātājas un visspēcīgas Būtnes plāna un pavēles. Un, ja katra atsevišķa stāvzvaigzne ir viduspunkts kādā saules sistēmā, kas līdzīga mūsējai, tad viss kosmoss, acīm redzot, iekārtots pēc apvienota plāna un ir viena un tā paša valdnieka valsts. No tā secinām, ka Dievs ir patiesi dzīvais, visgudrais, visspēcīgais Dievs, bezgalīgi pilnīga būtne, kas stāv augstu pāri visai pasaulei.