Lai iemantotu dzīvi, kas mums apsolīta, mums jāiemācās
atbrīvoties no dzīves, kuru esam sev ieplānojuši.


Ja tev kaut kas šķiet pārāk grūts, tā ir droša zīme, ka tas pieder Dievam.


Nākamais mirklis tikpat lielā mērā ir ārpus mūsu kontroles
un tikpat lielā mērā atrodas Dieva ziņā kā mirklis pēc simts gadiem.
Uztraukties par nākamo mirkli ir tikpat muļķīgi, kā raizēties par
dienu pēc tūkstoš gadiem.


Ne tas, ko cilvēki ēd, bet tas, ko viņi sagremo, dara viņus stiprus.
Ne tas, ko cilvēki nopelna, bet tas, ko viņi uzkrāj, dara viņus bagātus.
Ne tas, ko cilvēki lasa, bet tas, ko viņi atceras, dara viņus izglītotus.


Daudzi cilvēki pasaules vēsturē ir vēlējušies kļūt par dieviem, bet ir
tikai viens Dievs, kurš ir vēlējies kļūt par Cilvēku.


Viņš iesāka Savu kalpošanu būdams izsalcis,
tomēr Viņš ir Dzīvības Maize.

Jēzus noslēdza Savu zemes kalpošanu būdams izslāpis,
taču Viņš ir Dzīvais Ūdens.

Jēzus bija noguris, taču Viņš ir mūsu spēks.

Jēzus raudāja, taču Viņš noslauka mūsu asaras.

Jēzu pārdeva par trīsdesmit sudraba gabaliem,
taču Viņš atpirka pasauli.

Jēzus kā upura jērs tika vests uz nokaušanu,
taču Viņš ir Labais Gans.

Jēzus nomira, taču Viņa nāve iznīcināja nāves spēku.


Šajā decembrī atceries, ka mīlestība sver vairāk par zeltu.


Nekas tā nepadara cilvēku nepieejamu velnam, kā pazemība.


Dzīvo tuvu Dievam – tad visas lietas tev šķitīs mazas
salīdzinājumā ar mūžīgo realitāti.


Brīnumi… tie ar maziem burtiem stāsta to pašu stāstu,
kas rakstīts pāri visai pasaulei ar vārdiem, kas ir pārāk
lieli, lai kādi no mums tos spētu izlasīt.