20. februāris

Ieva

Atklāti sakot, ļoti maz cilvēku dzīvo šodien.
Vairākums gatavojas dzīvot vēlāk.