20.09.2018.

Ieva

Dzīves lielākā traģēdija ir lūgšanas, kuras neteik atbildētas
tikai tāpēc, ka netiek lūgtas.