20.06.2011

AldisUdris

Noraidījums modina ļaunākās jūtas cilvēkā. Mīlestība un pieņemšana izceļ labāko cilvēkā. Cilvēks, kas jūtas atraidīts un nepieņemts, visu uztver kā noraidījumu – tas var būt vienkāršs skats, kāds nevainīgs vārds, kāda nenozīmīga rīcība; turpretī cilvēks, kas jūtas mīlēts un pieņemts, pilnīgi neko neiztulko no vienkārša skata, vārda vai rīcības.