20.04.2005

AldisUdris

Kāpēc paļaušanās uz Dievu ir tik svarīga? Tāpēc, ka apzinoties, ka mūsu
Draugs un Aizstāvis ir stiprs, žēlīgs un mīlošs Dievs, mums nav pašiem jākaro
ar līdzcilvēkiem, bet varam pret tiem izturēties ar lēnprātību un mīlestību. Tas savukārt vairo labo un mazina ļauno uz pasaules. Un tieši par to Dievs ļoti priecājas.