2.12.2004

AldisUdris

Lūdz Dievam, lai Viņš tev dod sirdi, ko Raksti sauc par “labu un godīgu”, un tad bez vilcināšanās sāc paklausīt Viņam cik vien labi tev iespējams. Jebkāda paklausība ir labāka par nekādu. Tev ir jāmeklē Viņa seja; paklausība ir vienīgais veids, kā ieraudzīt Viņu. Darīt to, ko Viņš vēlas, nozīmē paklausīt, un paklausīt nozīmē tuvoties Viņam. Jebkurš paklausības akts ir tuvošanās Viņam – Viņam, kurš nekad nav tālu no mums (lai arī dažkārt mums tā šķiet), bet ir pavisam tuvu – tepat aiz redzamo lietu aizsega, kas apslēpj Viņu no mūsu acīm.