2.09.2004

AldisUdris

Kādu mieru kristieša sirdij dod apziņa, ka mūsu Debesu Tēvs nekad neatšķiras no Sevis! Nākot pie Viņa, mums nav jābaidās, vai sastapsim Viņu labā garastāvoklī. Viņš vienmēr pieņem mūsu bēdas un vajadzības, mūsu mīlestību un ticību. Dievam nav noteiktas pieņemšanas stundas un tāpat Dievam nav laiks, kad Viņš nevienu negrib redzēt. Tāpat Viņš nemaina Savas domas par lietām un cilvēkiem. Šodien, šajā brīdī, Viņš pret Savām radībām, bērniem, slimajiem, kritušajiem un grēcīgajiem jūt to pašu, ko tajā brīdī, kad Viņš sūtīja pasaulē Savu vienpiedzimušo Dēlu
mirt par cilvēkiem.