2.07.2013

AldisUdris

Slīcējam nav jākaunas, nedz arī jālepojas par to, ka viņš peld glābties uz klinti, tāpat arī satriektai dvēselei – kad tā steidz uz krastu pie Kristus.