4.04.2016

AldisUdris

Sausas akas sūta mūs pie avota.

2.07.2013

AldisUdris

Slīcējam nav jākaunas, nedz arī jālepojas par to, ka viņš peld glābties uz klinti, tāpat arī satriektai dvēselei – kad tā steidz uz krastu pie Kristus.

28.02.2012

AldisUdris

Kristus krusts ir jaukākā nasta, kādu es jebkad esmu nesis; tā ir gluži tāda pat nasta kā putnam spārni vai kā kuģim buras, tā nes mūs uz priekšu, uz mājām.

4.02.2009

AldisUdris

Tikai tad, kad atrodos ciešanu pagrabā, es meklēju Kunga vislabākos vīnus.

7.06.2006

AldisUdris

Jēzus Kristus vakar ienāca manā cietuma kamerā,un katrs akmens spīdēja kā dimants.

22.12.2005

AldisUdris

Pazemība ir dīvaina puķe. Vislabāk tā aug ziemā un ciešanu vētrās.