2.06.2004

AldisUdris

Cilvēkam nekas tik viegli neliek aizsvilties kā apjauta, ka laiks, kuru viņš cerējis izmantot pats sev, negaidīti tiek atņemts. Tas sanikno viņu tāpēc, ka viņš uzskata, ka viņa laiks pieder viņam pašam.