2.04.2014

AldisUdris

Nekas nav lūgšanas spēkam neaizsniedzams, kā vien tas,
kas sniedzas ārpus Dieva gribas.