19.11.2019.

Glorija

Dievs mūs nesvētī tāpēc vien, lai darītu mūs laimīgus. Viņš mūs svētī, lai mēs būtu par svētību citiem.