19.05.2003

AldisUdris

Kas tur liels, ja visa pasaule vēršas pret tevi? Uz priekšu! Atkārto psalma vārdus: “Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana: no kā man bīties?…” “Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm.”