19.01.2021.

Ieva

Mēs citus vērtējam pēc viņu darbiem, bet sevi pēc saviem labajiem nodomiem.