18.08.2021

Ieva

Jēzus teica:” Ejiet un dariet par mācekļiem”, bet bieži mēs vienkārši sēžam un rodam attaisnojumus.