18.08.2020.

Glorija

Kad tu par kādu cilvēku vai situāciju saki, ka tā ir bezcerīga,
tu aizcērt durvis Dievam acu priekšā.