17.09.2004

AldisUdris

Dievu noliedzoši cilvēki mēdz jautāt, vai dzīvojot šo dzīvi ir vērts domāt par
tādām pasakām kā mūžīgā dzīvība, kuru neviens uz zemes nav redzējis? Man gribas jautāt, vai dzīvojot šo dzīvi, kas ir tik īsa, ir vērts domāt par kaut ko citu, kā par Dieva žēlastībā dāvāto mūžīgās dzīvības iespēju?