17.04.2007

AldisUdris

Gan ūdens, gan nafta nāk no zemes. Un lai gan šīs vielas ir daudzējādā ziņā līdzīgas, tās ir pretējas pēc savas dabas un mērķa. Pirmā nodzēš uguni, bet otra liek tam degt vēl karstāk. Līdzīgā veidā gan pasaule un pasaules bagātības, gan cilvēka dvēsele un dvēseles slāpes ir Dieva radītas. Bet ja mēs mēģinām dvēseles slāpes remdēt ar pasaules bagātībām, lepnumu
un godu, tad tas ir tas pats, kas dzēst uguni ar benzīnu, nevis ar ūdeni. Mūsu dvēsele var atrast mieru un apmierinājumu vienīgi Tajā, kas to ir radījis. Kad mēs vēršamies pie dzīvā Kunga, Viņš veldzē mūsu dvēseli.