17.02.2022

Glorija

Kad mūsu gudrība ir beigusies. Svētais Gars var mums dot atbildi. Bet kā lai Viņš dod atbildi, ja mūsu krājumā joprojām ir vedels lērums pašiem savu atbilžu?