17.02.2012

AldisUdris

Jēzus teica: “Ejiet”, taču draudze savā patmīlībā un vienaldzībā ir atteikusies paklausīt. Mēs mēģinām “iešanu” aizstāt ar “rakstīšanu”, “sūtīšanu” vai “došanu”. Mēs cenšamies mierināt savu sirdsapziņu, deleģējot “iešanu” kādiem citiem un atbalstot viņus ar savu došanu. Protams, mums jāsūta citi tur, kur paši nevaram nokļūt. Bet tas vien, ka nespējam doties uz otru pasaules malu, neattaisno mūsu nevēlēšanos pāriet pāri ielai.