16.07.2012

AldisUdris

Tas, ko tu dari tad, kad tu to varētu arī nedarīt, noteiks, kas tu būsi tad, kad neko vairs nevarēsi mainīt.