16.05.2005

AldisUdris

Vieta, uz kuru Dievs tevi aicina, ir vieta, kur satiekas tavs
patiesais prieks un pasaules patiesās slāpes.