16.05.2003

AldisUdris

Ticība bieži vien dzimst bailēs. Mēs nākam pie Kristus savu vislielāko vajadzību brīžos. Tad mēs atstājam savu “labo darbu laivu”. Daži no mums, atšķirībā no Pētera, nekad neskatās atpakaļ. Savukārt citi, gluži tāpat kā Pēteris, sajūt vēju un izbīstas. Mēs sākam grimt. Ar savām galvām tik tikko virs ūdens, mums ir jāizdara lēmums. Mēs zinām Pētera izvēli: “Kungs, glāb mani!” “Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra.”