14.11.2006

AldisUdris

Lasot Svētos Rakstus, es tieku tā atjaunots, ka šķiet, arī visa daba ap mani atjaunojas. Debesis izskatās tīrākas un zilākas, bet koki – zaļāki. Visa pasaule ir Dieva godības izmainīta, un man zem pēdām skan mūzika.