14.04.2005

AldisUdris

Ticība ir dzīva paļaušanās uz Dieva žēlastību. Šī paļaušanās un
Dieva žēlastības atziņa dara cilvēku priecīgu, modru un jautru
kā pret Dievu, tā pret visu radību.