13.11.2003

AldisUdris

Kamēr mums netiek dotas problēmas un pārliecība, ka mums pietrūkst spēka to pārvarēšanai, mēs ļoti reti varam saskatīt paši savus trūkumus. Mēs esam paštaisni. Bet, pārliecinājušies par savām vājībām, mēs iemācāmies biedroties ar grēciniekiem, just viņiem līdzi un apraudāt viņu grēkus. Nepietiek ar to, ka mēs ienīstam grēku tā, kā Dievs to ienīst (kā daudzi to māca), mums ir arī jāmīl grēcinieki tā, kā tos mīlējis Dieva Dēls.