12.08.2005

AldisUdris

Jēzum tas nebija nekas neparasts – vienatnē doties uz tuksnesi un lūgt. Viņš nekad, nevienu dienu, ne uz mirkli nezaudēja saikni ar Dievu. Viņš runāja ar Tēvu un klausījās Viņā visu laiku, visu savu dzīvi. Un tomēr Viņš, kurš bija tik ciešās attiecībās ar Dievu, sajuta vajadzību un arī vēlēšanos atrast klusāku un īpašāku sadraudzību ar Dievu. Vairums no tiem iemesliem, kas mums liek lūgt pēc spēka un piedošanas, ne reizi neattiecās uz Viņu; un tomēr Viņam bija nepieciešama lūgšana.